فعالیت

د ټیم جوړونې فعالیتونه
د ټیم جوړونې فعالیتونه
د شرکت د خوښۍ خلکو لخوا د لیګ ودانۍ تنظیم شوې.
2020/11/10
د کلیزې مراسم
د کلیزې مراسم
د کلیزې د زوکړې مراسم د کمپنۍ لفظي خلکو لخوا تنظیم شوی.
2020/11/10
د شرکت پیښه
د شرکت پیښه
د شرکت لخوا تنظیم شوي د باسکیټبال لوبه خلک په زړه پوری کوي
2020/11/10
یوه بله ژبه غوره کړئ
اوسنۍ ژبه:پښتو