လှုပ်ရှားမှု

အဖွဲ့တည်ဆောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ
အဖွဲ့တည်ဆောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ
ကုမ္ပဏီမှစီစဉ်သောလိဂ်အဆောက်အအုံကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
2020/11/10
မွေးနေ့ပွဲ
မွေးနေ့ပွဲ
ကုမ္ပဏီကစီစဉ်ထားသည့်မွေးနေ့ပွဲသည်လူတို့အားစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။
2020/11/10
ကုမ္ပဏီဖြစ်ရပ်
ကုမ္ပဏီဖြစ်ရပ်
ကုမ္ပဏီမှစီစဉ်သောဘတ်စကတ်ဘောဂိမ်းသည်လူများအားစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်
2020/11/10
အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ
လက်ရှိဘာသာစကား:ဗမာ